STIRI AGRICULTURA

Noile reguli privind accesarea subventiilor in 2017

feb 25, 2017
Noile reguli privind accesarea subventiilor in 2017

Ministerul Agriculturii a publicat recent un proiect de ordin privind modificarea criteriilor si conditiilor de eligibilitate asupra subventiilor in 2017.

Va prezentam in cadrul acestui articol cele mai importante schimbari asupra schemelor de plati.

Documentele care fac dovada ca terenul este la dispozitia fermierului, inclusiv ale terenurilor care contin zone de interes ecologic, in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanta, sunt:

a) adeverinta conform inscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completeaza pe baza modelului-cadru prevazut in anexa nr. 1; si

b) copie conform cu originalul a contractului de inchiriere/ concesiune a suprafetei agricole, incheiat intre fermier si unitatile administrativ-teritoriale, dupa caz;

c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arenda a suprafetei agricole, incheiat intre fermier si Agentia Domeniilor Statului, denumita in continuare ADS, dupa caz”

Continuarea, pe stiriagricole.ro