STIRI AGRICULTURA

Prin folosirea acestui site se consideră că ați citit și ați fost de acord cu următoarele termene și condiții:

Declarație de Confidențialitate

Ne angajăm să protejăm confidențialitatea Dumneavoastră. Informațiile colectate sunt folosite doar de către angajații autorizați ai firmei noastre. Încercăm să oferim cele mai bune servicii posibile clienților noștri. Orice acțiuni de ofensivă împotriva sistemelor noastre și a datelor aferente vor fi investigate în vederea acționării în justiție a celor responsabili pentru recuperarea pagubelor. Datele clienților sunt considerate confidențiale și prin urmare nu vor fi divulgate altor părți decât dacă acest lucru este o obligație legală și doar către autoritățile corespunzătoare. Clienții au dreptul să ceară copii ale datelor personale pe care le deținem cu condiția să primim o notificare rezonabilă pentru o astfel de cerere. Clienților li se cere să păstreze copii ale oricăror documente emise în legătură cu clauzele serviciilor oferite de noi. Unde este adecvat, vom trimite informații scrise, manifeste sau copii ale datelor personale ca parte dintr-un contract pentru beneficiul ambelor părți.

Nu vom vinde, partaja sau închiria informațiile personale către nici o parte terță și nu vom folosi adresa de e-mail pentru corespondență nesolicitată. Orice e-mail-uri trimise de către firma nostră vor fi legate doar de serviciile și produsele pentru care ați fost de acord.

Exonerare de Răspundere

În măsura maximă permisă de lege, firma noastră:

-          exclude toate reprezentările și garanțiile legate de acest site web și conținuturile sale sau care pot fi furnizate de orice asociați sau orice parte terță, inclusiv în relație cu orice inacuratețe sau omisiune de pe site-ul web și

-          exclude toate răspunderile pentru pagube apărute ca urmare a folosirii site-ului nostru de către dumneavoastră. Aceasta include, fără limitări, pierderi directe, pierderi de afaceri sau profit (indiferent dacă pierderea acestor profituri era previzibilă, a apărut în cursul normal al lucrurilor sau dacă ați anunțat firma noastră despre posibilitatea acestor pierderi), pagube determinate computerului dumneavoastră, software-ului, sistemelor, programelor și datelor sau orice alte pagube directe sau indirecte, apărute incidental sau ca și consecință a folosirii site-ului nostru.

Politica de contramandare

Notificarea de contramandare a comenzii trebuie să fie făcută cu minim 24 de ore înainte.

 

Rezilierea acordurilor și politica de returnări

Atât clientul cât și noi avem dreptul de a termina orice Acord de Servicii pentru orice motiv, inclusive terminarea serviciilor care sunt în desfășurare.

Disponibilitate

Serviciilor oferite pe acest site web sunt disponibile doar în România sau în relație cu serviciile de curierat din România. Orice reclamă este menită doar pentru piața din România. Redistribuirea sau republicarea oricărei părți a site-ului sau conținuturilor sale este interzisă, inclusiv prin folosirea de frame-uri sau alte mijloace, fără aprobarea scrisă expresă a firmei noastre. Nu garantăm că serviciile de pe acest site vor fi neîntrerupte, opportune sau fără erori, deși acest lucru este oferit de maximul abilităților noastre. Prin folosirea acestui serviciu deci exonerezi firma noastră și angajații să, agenții și asociații săi de orice pierdere sau pagubă, de orice tip sau în orice context a apărut.

Fișiere log

Folosim adrese IP pentru a analiza direcțiile, orientările, tendințele, curentele, administrarea site-ului, monitorizare comportament utilizator, și adunarea de informative demografică pentru folosire agregată. Adresele IP nu sunt legate de informații de identificare personală. În plus, pentru administrarea sistemelor, detectarea șabloanelor de folosire și scopuri de depanare, serverul web loghează informațiile de acces standard care includ timpii de acces, cererile URL, adresa URL de la care vine cererea. Aceste informații nu sunt partajate cu părți terțe și sunt folosite doar în cadrul firmei noastre. Orice informație identificabilă individual legate de aceste date nu va fi folosită niciodată în nici un fel fără permisiunea dumneavoastră explicită.

Cookies

Ca majoritatea site-urilor interactive, site-ul nostru folosește cookie-uri pentru a ne ajuta să recuperăm detaliile utilizatorului pentru fiecare vizită. Cookie-urile sunt folosite în unele zone ale site-ului nostru pentru a permite funcționalitatea acestei zone și a facilita folosirea pentru vizitatori. Unii dintre asociații noștri ar putea folosi de asemenea cookies.

Link-uri către acest site

Nu aveți dreptul să creați un link către nici o pagină a site-ului web fără acordul nostru scris în avans. Dacă creați un link către acest site o faceți pe responsabilitatea dumneavoastră iar limitările și excluderile de mai sus se vor aplica folosirii acestui site.

Link-uri de la acest site

Nu monitorizăm sau trecem în revistă conținutul paginilor terțe care sunt legate de la acest site. Opiniile exprimate sau conținutul de pe aceste site-uri nu sunt neapărat exprimate sau susținute de noi. Vă rugăm să fiți conștient că nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate sau conținuturile acestor site-uri. Încurajăm utilizatorii noștri să fie atenți când părăsesc site-ul nostru și să citească declarațiile de confidențialitate ale acestor site-uri. Ar trebui să evaluați securitatea și onestitatea oricărui site terț legat de al nostru înainte de a dezvălui orice tip de informație personală. Firma noastră nu va accepta nici un fel de responsabilitate pentru orice pierdere sau pagubă de orice natură, indiferent de cauză, rezultând din dezvăluirea de informații personale părților terțe.

Copyright

Copyright și alte proprietăți intelectuale relevante există în textele legate de serviciile firmei noastre și conținutul complet al site-ului web. Logo-ul firmei este trademark în România și alte țări.

Comunicari comerciale

Avem mai multe adrese de e-mail pentru diferite probleme. Acestea și alte informații de contact pot fi găsite la categoria Contact a site-ului nostru sau în documentația firmei noastre.

Forță majoră

Nici o parte nu va fi răspunzătoare celeilalte pentru nerespectarea unei părți a Întelegerii datorate unui eveniment dincolo de controlul uneia din părți, incluzând, dar nu limitate la orice act de terorism, război, revoltă politică, răscoală, grevă, cutremur, inundație sau alt fenomen al naturii sau fenomen cauzat de om dincolo de controlul nostru. Orice parte afectată de un asemenea eveniment va informa cealaltă parte de evenimentul petrecut.

Notificare a modificărilor

Firma noastră își rezervă dreptul de a schimba aceste condiții ocazional iar folosirea continuă a site-ului va implica acceptarea oricăror ajustări ale acestor termeni. Dacă vor avea loc shimbări ale declarației de confidențialitate, vom anunța aceste schimbări pe pagina principală sau pe oricare din paginile cheie ale site-ului cu 30 de zile înainte de schimbare. Sunteți sfătuit să recitiți această declarație în mod regulat.

 

Acești termeni și condiții sunt parte din Înțelegerea dintre client și noi. Accesarea site-ului de către dumneavoastră și lansarea în orice activități indică înțelegerea și acceptarea “Exonerării de răspundere” și a Termenilor și Condițiilor conținute aici. Drepturile dumneavoastra de consumator sunt neafectate.